RIPED Research Seminars

RIPED Research Seminar เป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านการศึกษา ต้องการสอบถามข้อมูลหรือกำหนดการกรุณาส่ง Email มาที่ kei@riped.org  และ admin@riped.org

Upcoming Seminars​

“TBA”

Scheduled Seminars​

“TBA”

Past Seminars

RIPED Research Seminar 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Jun Hyung Kim (Institute for Economic and Social Research at Jinan University) นำเสนองานวิจัยในเรื่อง “Effects of Childhood Peers on Personality Traits”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Assistant Professor Julian Neira (University of Exeter, Department of Economics) นำเสนองานวิจัยในเรื่อง “Spatial Misallocation of Native Labor and Immigration”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Dr. Phitawat Poonpolkul นำเสนอ “Aging, Inadequacy and Fiscal constraint: the case of Thailand.”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Bunyada Laoprapassorn นำเสนอ Entry and Spatial Competition of Intermediaries: Evidence from Thailand’s Rice Market. 2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Dr.Archawa Paweenawat นำเสนอ Tax Incentives to Appear Small: Evidence from Thai Firms and Corporate Groups. Dr.Archawa Paweenawat, et al 2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Assoc. Prof. Weerachart Kilenthong นำเสนอ Learning Losses from School Closure due to the COVID-19 Pandemic for Thai Kindergartners. Weerachart Kilenthong, et al 2022

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. (Zoom Meeting)
ดร. สัจจา ดวงชัยอยู่สุข นำเสนอ Daniela Del Boca, Christopher Flinn and Matthew Wiswall, “Household Choices and Child Development”, Review of Economic Studies, 2014, Vol. 81, issue 1, 137-185.

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Dr. Suparee Boonmanunt นำเสนอ Armin Falk, Fabian Kosse, Pia Pinger, Hannah Schildberg-Hörisch, and Thomas Deckers, “Socioeconomic Status and Inequalities in Children’s IQ and Economic Preferences”, Journal of Political Economy, Vol. 129, No. 9, (2021).

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. (Zoom Meeting)
สัจจา ดวงชัยอยู่สุข นำเสนอ Patrick Kline and Christopher R. Walters,  “Evaluating Public Programs with Close Substitutes: The Case of Head Start”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131, Issue 4, 2016, Pages 1795–1848.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. (Zoom Meeting)
Professor Nicolas Motz จาก The Department of Economics at Universidad Carlos III de Madrid นำเสนอ Measuring Bargaining Power, with an Application to the European Union.

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น. (Zoom Meeting)
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Jennifer Martin Mcdermott and et al., Variations of the flanker paradigm: Assessing selective attention in young children,  Behavior Research Methods, 2007, 39 (1), Pages 62-70.

วันที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Romero, M. et al. (2020), “Outsourcing Education: Experimental Evidence from Liberia”, American Economic Review, 110(2): 364–400, Online Appendix, Slide Presentation.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Macdonald, K. et al. (2017), “Dispelling the Myth: Training in Education or Neuroscience Decreases but Does Not Eliminate Beliefs in Neuromyths”, Frontier in Psycology.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Attanasio and et al., (2020), “Estimating the production function for human capital: results from a randomized controlled trial in Colombia”, American Economic Review, Vol. 110, Pages 48–85. Online Appendix. Slide Presentation.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ Tomomi Tanaka, Colin F. Camerer, and Quang Nguyen (2010), “Risk and Time Preferences: Linking Experimental and Household Survey Data from Vietnam”, American Economic Review.

วันที่ 30 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ “Preliminary Results from An Early Childhood Teacher Training Experiment: A Randomized Controlled Trial in Rural Thailand”

วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Cunha, F. and J. Heckman (2008), “Formulating, identifying and estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation”, Journal of Human Resources, 43(4), 738–782. Online Appendix. Slide Presentation.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ Alison Andrew, Orazio Attanasio, Raquel Bernal, Lina Cardona Sosa, Sonya Krutikova, and Marta Rubio-Codina, “Preschool Quality and Child Development”, NBER Working Paper.

วันที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ Emilia Del Bono, Josh Kinsler and Ronni Pavan, “Skill Formation and the Trouble with Child Non-Cognitive Skill Measures”, Working Paper.

วันที่ 10 ตุลาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัจจา ดวงอยู่สุข นำเสนอ Roland G. Fryer, Jr., “The “Pupil” Factory: Specialization and the Production of Human Capital in Schools”American Economic Review, 2018, 108(3): 616–656.

วันที่ 12 กันยายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ S. Andersen, G.W. Harrison, M.I. Lau, E.E. Rutström, “Eliciting Risk and Time Preferences”, Econometrica, (2008), Vol. 76(3), pages 583–618 .

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Short-term Impact of an Early Childhood Curriculum Intervention in Rural Thailand”, Working Paper (joint with Weerachart T. Kilenthong)

วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัจจา ดวงอยู่สุข นำเสนอ Garcia and et al., “Quantifying the Life-Cycle Benefits of an Influential Early-Childhood Program”, Journal of Political Economy, 2020, Vol. 128(7), Pages 2502-2541 .

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Duckworth and et al., “Cognitive and noncognitive predictors of success”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, Vol. 116(47), Pages 23499–23504.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ  Cohen and et al., “Measuring Time Preferences”, Journal of Economic Literature, 2020, Vol. 58(2), Pages 299–347.

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Estimating the Production Function for Human Capital: Results from RIECE Thailand Project”

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Kyla Haimovitz and Carol S. Dweck, “What Predicts Children’s Fixed and Growth Intelligence Mind-Sets? Not Their Parents’ Views of Intelligence but Their Parents’ Views of Failure”, Psychological Science, 2016, Vol. 27(6), Pages 859–869.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ R Chetty, JN Friedman and JE Rockoff, “Measuring the Impacts of Teachers I: Evaluating Bias in Teacher Value-Added Estimates”American Economic Review, Vol. 104(9), Pages 2593–2632 (2014).

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ Attanasio and et al., “Estimating the production function for human capital: results from a randomized controlled trial in Colombia”, American Economic Review, 2020, Vol. 110, Pages 48-85.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Conference Room) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Madison Swayze and Casey Dexter, “Working Memory and School Readiness in Preschoolers”, Contemporary School Psychology, 2018, Vol. 22, Pages 313–323.

Close Bitnami banner
Bitnami