ลงทะเบียนขอใช้โค้ดคำสั่ง
(Outgoing Rotation Group from Labor Force Survey)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน