วันหยุดตามประเพณีของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ

วัน

วันที่

วันหยุด

1

วันจันทร์

3 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันพุธ

16 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันพุธ

13 เมษายน

วันสงกรานต์ 

4

วันพฤหัสบดี

14 เมษายน

วันสงกรานต์ 

5

วันศุกร์ 

15 เมษายน

วันสงกรานต์ 

6

วันจันทร์

2 พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

7

วันจันทร์

16 พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

8

วันศุกร์ 

3 มิถุนายน   

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

9

วันพุธ

13 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา 

10

วันพฤหัสบดี

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11

วันศุกร์ 

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

12

วันพฤหัสบดี

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13

วันจันทร์

24 ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

14

วันจันทร์

 5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15

วันจันทร์

2 มกราคม 2566

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

16

วันอังคาร

3 มกราคม 2566

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

Close Bitnami banner
Bitnami