วันหยุดตามประเพณีของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ

วัน

วันที่

วันหยุด

1.

​วันจันทร์

2 มกราคม 2566

​วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดชดเชย)

​2.

วันอังคาร

3 มกราคม 2566

​วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดชดเชย)

​3.

​วันจันทร์

6 มีนาคม 2566

​วันมาฆบูชา 

​4.

​วันพฤหัสบดี

13 เมษายน 2566

​วันสงกรานต์ 

​5.

​วันศุกร์

14 เมษายน 2566

​วันสงกรานต์ 

6.

​วันจันทร์

1 พฤษภาคม 2566

​วันแรงงานแห่งชาติ

​7.

​วันจันทร์

5 มิถุนายน 2566

วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันหยุดชดเชย)

​8.

​วันศุกร์

28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

​9.

​วันอังคาร

1 สิงหาคม 2566

​วันอาสาฬหบูชา

​10.

​วันจันทร์

14 สิงหาคม 2566

​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันหยุดชดเชย)

​11.

วันศุกร์

13 ตุลาคม 2566

​วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

​12.

​วันจันทร์

23 ตุลาคม 2566

​วันปิยมหาราช

​13.

​วันอังคาร

5 ธันวาคม 2566

​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

​14.

15.

วันจันทร์

วันอังคาร

1 มกราคม  2567

2 มกราคม  2567

 

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดชดเชย)

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami