วันหยุดตามประเพณีของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย ปี 2567-2568

วันหยุด RIPED ปี 2567
     
ลำดับวันวันที่เดือนวันหยุด
1วันจันทร์1มกราคมวันขึ้นปีใหม่ 
2วันอังคาร2มกราคม 
3วันพุธ3มกราคม 
 วันเสาร์13เมษายนวันสงกรานต์
 วันอาทิตย์14เมษายนวันสงกรานต์
4วันจันทร์15เมษายนวันสงกรานต์
5วันอังคาร16เมษายนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
6วันพุธ17เมษายน 
7วันพฤหัสบดี18เมษายน 
8วันศุกร์19เมษายน 
 วันเสาร์20เมษายน 
 วันอาทิตย์21เมษายน 
9วันพุธ1พฤษภาคมวันแรงงาน
10วันจันทร์3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
11วันศุกร์26กรกฎาคม 
 วันเสาร์27กรกฎาคม 
 วันอาทิตย์28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    รัชกาลที่ 10
14วันจันทร์29กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
15วันอังคาร30กรกฎาคม 
 วันอาทิตย์13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
16วันจันทร์14ตุลาคมวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต 
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
 วันเสาร์28ธันวาคม  
 วันอาทิตย์29ธันวาคม  
17วันจันทร์30ธันวาคม  
18วันอังคาร31ธันวาคม วันสิ้นปี
     
วันหยุด RIPED ปี 2568
     
ลำดับวันวันที่เดือนวันหยุด
1วันพุธ1มกราคมวันขึ้นปีใหม่ 
2วันพฤหัสบดี2มกราคม 
3วันศุกร์3มกราคม 
 วันเสาร์4มกราคม 
 วันอาทิตย์5มกราคม 
4วันอาทิตย์13เมษายนวันสงกรานต์
5วันจันทร์14เมษายนวันสงกรานต์
6วันอังคาร15เมษายนวันสงกรานต์
7วันพุธ16เมษายน 
8วันพฤหัสบดี17เมษายน 
9วันศุกร์18เมษายน 
 วันเสาร์19เมษายน 
 วันอาทิตย์20เมษายน 
10วันพฤหัสบดี1พฤษภาคมวันแรงงาน
11วันอังคาร3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
 วันเสาร์26กรกฎาคม 
 วันอาทิตย์27กรกฎาคม 
12วันจันทร์28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    รัชกาลที่ 10
 วันเสาร์11ตุลาคม 
 วันอาทิตย์12ตุลาคม 
13วันจันทร์13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
 วันเสาร์27ธันวาคม  
 วันอาทิตย์28ธันวาคม  
14วันจันทร์29ธันวาคม  
15วันอังคาร30ธันวาคม  
16วันพุธ31ธันวาคม วันสิ้นปี